Ние располагаме со целокупна градежна механизација како:

А структура во

 • Багери
 • Ровокопачи
 • Гусеничари
 • 3 парч. -Булдужери-CAT 7, CASE 110
 • Грејдер
 • Ваљак-Bomak 12 t
 • Утоварувачи-Cablle, Zetellmaer
 • Утоварувачи-JCB 3CX 4×3

Товарни возила

 • Камиони кипери
 • Камиони миксери
 • Бетонски пумпи
 • Камиони влекачи
 • Полуприколки
 • Цистерни
 • Камион дигалка
 • Товарни возила
 • TAM
 • Трактор
 • Rakovica