Механизација

возила

 

Ние располагаме со целокупна градежна механизација како:

А структура во

-Багери

-Ровокопачи

-Гусеничари

-3 парч. -Булдужери-CAT 7, CASE 110

-Грејдер

-Ваљак-Bomak 12 t

-Утоварувачи-Cablle, Zetellmaer

-Ровокопачи

–Утоварувачи-JCB 3CX 4×3

Товарни возила

-Камиони кипери

-Камиони миксери

-Бетонски пумпи

-Камиони влекачи

-Полуприколки

-Цистерни

-Камион дигалка

-Товарни возила

–TAM

-Трактор

-Rakovica