Бетоњера

 

Во Бетонската база се врши производство и продажба на сите типови и видови на готов бетон и тоа:

МБ 15/3, МБ 15/4, МБ 20/3, МБ 20/4, МБ 30/3, МБ 30/4

Покрај производство на готов бетон и бетонски елементи нудиме и транспорт и вградување на готовиот бетон со сопствени возила миксери и бетонски пумпи.