Контакт телефони
Дирекција +389 47 229 077

Мобилен телефон +389 78 373 094

Факс +389 47 229 167 / +389 78 271 956

Бетонска база +389 47 550 508 / +389 78 219 958

Сепарација +389 47 800 112 / +389 78 235 479

Возен парк +389 47 550 154

Адреса
Стентон Градба ДОО
с. Долно Оризари бб
Битола
Емаил
info@stentongradba.mk

Локација

Контактирајте не