Контакт

Стентон Градба ДОО
с. Долно Оризари бб
Битола

Контакт телефон: 

Дирекција +389 47 229 077

Факс +389 47 229 167 / +389 78 271 956

Бетоњера +389 47 550 508+389 78 219 958

Сепарација +389 47 800 112+389 78 235 479

Возен парк +389 47 550 154+389 78 352 174