Реконструкција на општинска зграда Новаци

– Површина од 400м2 (приземје и кат) со сите фази на градежништво, електрика, термотехника и опрема.