Објект за примарна обработка на земјоделски производи на површина од 100 хектари – Gold Land кое се наоѓа во с.Славеј, Општина Прилеп.