Уредување на коритото од поројот во с.Гермијан

Повеќе

Чистење на речно корито на Река Црна

Повеќе