Санација на свлечиште на регионален пат Р2433 (Радовиш – Конче)

Повеќе
created by dji camera

Санација на свлечиште (одрон) на регионалниот пат Р1102 Велес – Градско

Повеќе
created by dji camera

Санација на свлечиште на регионален пат Р1308, Претор – Маркова Нога

Повеќе