Изградба на патна инфраструктура во ТИРЗ Прилеп во должина од 750 метра.