Испорака на градежни материјали – Пруга Битола – Кременица

Пруга Битола – Кременица претставуваше проект во кој Стентон Градба изврши испорака на градежни материјали како единствена компанија во Битолскиот регион која има сертифициран бетон, речен агрегат и тампон согласно европските стандарди. Стентон Градба испорача преку 200.000,00 м3 материјал за насип и преку 15.000,00 м3 бетон.