Проект : Изградба на регионална инфраструктура за социјална инклузија на маринализирани групи (парк за деца и лица со посебни потреби и слепи лица)

Клиент : СВ Инвест ДООЕЛ Битола

Краток опис на договорот : Расчистување на постоечкиот простор, изработка на патека од павер елементи (бетонски рабници и бехатон плочки), изработка на партер од амортизационен синтетички под врз бетонска подлога (бетонска плоча), изградба на релакс зона со соодветни седалки, набавка и монтажа на реквизити за деца – комбиниран објект за инклузивна игра на 50 деца, игра – продавница, интерактивна логичка детска игра, детска нишалка, интерактивни реквизити како и соодветна урбана опрема.