Реконструкција и доградба на мост над Градска Река – Општина Прилеп.

Повеќе