Изградба на Фабрика Секе СА

Фабрика Секе СА – која се наоѓа во индустриската зона Опаленик – Општина Крушево претставува најрепрезентниот објект кој е изграден од СТЕНТОН ГРАДНА. Со рок на изведување од само 7 месеци Стентон Градба успеа да изведе објект од 10.000,00 м2 индустриска хала, 600 м2 додатни објекти и насипување и тампонирање на површина околу 30.000,00 м2 каде се изврши насипување на повеќе од 70.000,00 м3 различен тип на материјал за насип. Инвеститор на овој објект беше најголемото грчко тобако Секе СА – Ксанти, Република Грција.